Workflow

Teelen-0218-518bs2

Om efficiënt te kunnen werken, worden ontwikkelaars ondersteund door TestVision. Zo is er workflowondersteuning bij vraag- en toetsconstructie en bij het beoordelen.

Workflow: ondersteuning bij vraag- en toetsconstructie

Rollen en rechten

Als gebruiker heb je alleen toegang tot de functionaliteiten en mappen die horen bij jouw taak of rol. Dat maakt het werk overzichtelijk.

Rechten kunnen in TestVision worden aan- of uitgezet. Naar eigen wens of conform de richtlijnen van de organisatie. Zo kan de ene gebruiker bijvoorbeeld een toets samenstellen, maar niet publiceren. Terwijl een andere gebruiker de publiceerrechten heeft en daarmee verantwoordelijk is voor de eindcontrole.

Vierogenprincipe in de workflow

De workflowfuncties in TestVision maken het mogelijk dat collega’s elkaar feedback geven, vragen stellen of verbetersuggesties doen. Deze notities worden met een naam en een tijdstempel aan de betreffende vraag gekoppeld. Handig voor de kwaliteitscontrole.

Workflow: ondersteuning bij het beoordelen

  • beoordelen per vraag of per kandidaat (horizontaal of verticaal nakijken);
  • beoordelen door één of twee beoordelaars;
  • tegelijk of na elkaar beoordelen (bij twee beoordelaars);
  • met of zonder inzage in elkaars beoordeling (bij twee beoordelaars);
  • wel of niet herbeoordelen;
  • handmatige of automatische toewijzing van kandidaten aan een beoordelaar;
  • wel of niet anoniem beoordelen.

Tussen de beoordeling en het definitief vastleggen van de uitslag kan een extra controlemoment worden ingelast. De coördinator heeft zo de gelegenheid om een eindcontrole te doen voordat de beoordeling officieel wordt gemaakt.