5. Beoordeling en analyse

Gesloten vragen worden in TestVision automatisch nagekeken. Voor open vragen is de expertise van beoordelaars nodig. Om efficiënt te kunnen beoordelen worden de beoordelaars ondersteund door workflow in TestVision.

Beoordelen en herbeoordelen

Soms worden open vragen door twee beoordelaars beoordeeld. Zijn er beoordelingen die (te) veel van elkaar afwijken, dan zal TestVision dit herkennen en de desbetreffende toets klaarzetten voor een (derde) herbeoordeling. Het criterium voor het detecteren van deze afwijkingen is instelbaar, bijvoorbeeld op basis van cesuur.

Feedback

Feedback helpt de kandidaat om zijn kennis te vergroten. Zelfs tíjdens het toetsen kan er worden teruggekoppeld.

Feedbackopties van TestVision:

  • Bij open vragen kan de docent individuele feedback geven per item.
  • Bij gesloten vragen kan de docent vooraf feedback formuleren, die voor de kandidaat zichtbaar wordt tijdens de toets, na de toets, of bij inzage achteraf.
  • Feedback kan worden geformuleerd op basis van een goed antwoord, een fout antwoord of een gedeeltelijk goed antwoord – en op basis van antwoordalternatief.
  • Feedback kan leerstofverwijzingen, hyperlinks, afbeeldingen, video’s of tabellen bevatten.

Resultaten en Analyse

Analyse & Learning analytics

TestVision kan een toets op itemniveau analyseren op effectiviteit en kwaliteit. Daarnaast beschikt het toetssysteem over Learning analytics. Door gegevens uit de database te selecteren en te combineren, kunnen managementrapportages worden gegenereerd. Handig voor de verantwoording naar de klant of de opdrachtgever.

Met de exportfunctie kunnen CSV- en XML-bestanden worden gedeeld, bijvoorbeeld voor verwerking in andere applicaties.

 

Achteraf aanpassen

Ook na de beoordeling kan het noodzakelijk blijken om scores op bepaalde vragen aan te passen, collectief of individueel. Misschien moeten vragen worden goedgerekend, of überhaupt niet meetellen. In TestVision kunt u de scores achteraf eenvoudig aanpassen. Dat geldt ook voor de cesuur.

 

Terug naar Toetscyclus

Ga naar fase 6 Registratie en communicatie