Disclaimer, Privacy- en Cookieverklaring

Disclaimer

Copyright

© 2017, Teelen B.V., Enschede. Alle rechten voorbehouden.

Teelen B.V. verleent u hierbij toestemming teksten, afbeeldingen en documenten die Teelen B.V. op deze website heeft gepubliceerd voor niet-commercieel gebruik te kopiëren, mits elke kopie die u van deze teksten, afbeeldingen en documenten maakt van het volgende copyright-teken wordt voorzien:

“© 2017, Teelen B.V., Enschede”.

Niets in de door Teelen B.V. gepubliceerde teksten, afbeeldingen en documenten mag worden uitgelegd als verlening van enig recht aan u of anderen, met uitzondering van de hierbij gegeven toestemming tot kopiëren voor niet-commercieel gebruik. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Teelen B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks onze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan aanvaarden wij daarvoor geen aansprakelijkheid.

Wij behouden ons het recht voor om gepubliceerde teksten, afbeeldingen en documenten op deze website, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Teelen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Privacy

Teelen B.V. acht het van groot belang dat de persoonsgegevens die u aan Teelen B.V. verstrekt zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Gebruik van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
  • het opnemen van contact met u, als hierom wordt verzocht;
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
  • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit in het kader van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure moeten doen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Teelen B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen van, het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Deze cookies worden gebruikt om:

  • u behulpzaam te zijn bij het gebruik van onze website;
  • te onderzoeken hoe wij de website gebruiksvriendelijker kunnen maken;
  • functionaliteiten van de website mogelijk te maken;
  • de website te beschermen;
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan te verbeteren.

Blokkeren van cookies

U kunt de instellingen van uw internet browser aanpassen om reeds geplaatste cookies te verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies te weigeren. Het hangt van de browser af hoe dat moet en wat de mogelijkheden zijn. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

Let op: onze website werkt niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Aanpassen van de privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heeft u vragen over onze privacy-en cookieverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via info@teelen.nl.