Een bewezen tool

Op dit moment maken zowel diverse hogescholen en universiteiten, als examenbureaus en grote bedrijven grootschalig gebruik van TestVision. Al deze klanten toetsen, soms 7 dagen per week, vele duizenden kandidaten. Dat kan natuurlijk alleen maar als TestVision op alle aspecten van het toetsproces goed werkt: van vraagontwikkeling tot performance tijdens de toetsafname.

Enkele kenmerken van TestVision

  • efficiënt: sneller, beter en makkelijker toetsen;
  • toegankelijk: makkelijk te bedienen;
  • overzichtelijk: logische opbouw en navigatie;
  • specialistisch: volgens de principes en regels van de toetstechniek.

Het gemak van TestVision

Een goed toetssysteem zorgt ervoor dat de gebruiker ongehinderd zijn taak kan uitvoeren. Dat geldt voor de ontwikkelaar, die de optimale toets wil samenstellen. En dat geldt natuurlijk ook voor de kandidaat die zonder stress zijn toets wil maken.

Integratie

Als je digitaal toetst, wil je vaak ook data uitwisselen met bestaande systemen, bijvoorbeeld:

  • kandidaatgegevens uit het administratiesysteem;
  • afname-informatie, zodat de juiste toets klaarstaat als de student zich heeft aangemeld, of als hij aan de voorwaarden in het leerportaal voldoet;
  • toets- en examenresultaten die worden verwerkt in het studentadministratiesysteem of leerportaal;
  • autorisatie (single sign on), waarmee kandidaten en ontwikkelaars kunnen inloggen via een account dat ze binnen de organisatie al gebruiken (bijvoorbeeld SURFconext).

Voor al deze koppelingen gebruikt TestVision API en LTI.