TestVision voor Ontwikkelaars

Teelen-0218-155bs

Onder ontwikkelaars verstaan wij iedereen die zich bezighoudt met het samenstellen van een toets, zoals examinatoren, constructeurs en docenten.

Onervaren gebruikers kunnen in een paar uur een toets samenstellen in TestVision. Dit komt doordat het toetssysteem is opgebouwd volgens toetstechnische principes en procedures. Met andere woorden: de opbouw is logisch en overzichtelijk. Geen navigatiedoolhof met menu’s en submenu’s en geen onnodige handelingen. Alles wijst zichzelf.

Is er behoefte aan hulp, dan kan de gebruiker terugvallen op tutorials, de help in TestVision zelf en digitale handleidingen. De ondersteuning gaat verder dan alleen de bediening van het systeem, er zijn ook toetstechnische hulpmiddelen. Denk aan het gebruik van vraagvormen inclusief scoringsregels en het eenvoudig kunnen instellen van een cesuur gebaseerd op de kansscore.

Wil je als gebruiker persoonlijk worden begeleid bij het maken van een toets, dan kan dat ook met een privé-instructie van ongeveer een uur.

Hoe TestVision ontwikkelaars helpt

  • de navigatie is eenvoudig en intuïtief;
  • de vormgeving is consistent voor alle onderdelen;
  • de bediening kan zowel met muis als sneltoetsen;
  • een dynamische interface die zich aanpast aan de rol van de gebruiker of de kenmerken van de toets, alleen de relevante functionaliteiten worden getoond;
  • de toets kan tijdens de ontwikkeling, op elk moment, worden bekeken in de lay-out zoals de student de toets te zien krijgt;
  • de helpfunctie is contextgevoelig en overzichtelijk ingedeeld.