7. Evaluatie

Op basis van alle ervaringen tijdens de eerste 6 fasen van de toetscyclus, kunt u bepalen waar aanpassingen nodig zijn. Is dit in het toetsontwerp, dan begint de cyclus opnieuw vanaf het begin.

Vaak kunt u in een tweede cyclus direct starten in de tweede fase: het aanpassen van de items op basis van de informatie uit de analyse van de resultaten.

Terug naar Toetscyclus