Twee grote hoger onderwijsinstellingen: digitaal toetsen

Michiel van Geloven, adviseur digitaal toetsen, en Roger Deimann, programmamanager digitaal toetsen, zijn samen verantwoordelijk voor het programma Digitaal Toetsen bij twee grote hoger onderwijsinstellingen. Bij de Europese aanbesteding voor een digitaal toetssysteem voor beide organisaties kwam TestVision als winnaar uit de bus. Michiel en Roger vertellen over hun uitdagingen en successen bij het selecteren en implementeren van een digitaal toetssysteem.