Rabobank: toetsen met TestVision

Alle medewerkers van de Rabobank maken toetsen in TestVision. Digitaal toetsen biedt hen de flexibiliteit om dat in hun eigen tijd en op de werkvloer te doen. Patricia Jonkers, teamleider learning, geeft tips aan organisaties die ook digitaal willen gaan toetsen.