Stipel: professionalisering van persoonscertificering

Veiligheid in de werkruimte is van het grootste belang, vooral bij het werken aan gas- en elektrische installaties. Stipel, Stichting Persoonscertificatie Energietechniek, heeft tot doel de veiligheid binnen de sector te bevorderen. Persoonscertificaten worden uitgegeven op basis van een theorie-examen, onder andere. Ruud Bijvoets van Stipel vertelt hoe Teelen hen zowel technisch als organisatorisch ondersteunt bij het ontwikkelen en beheren van de theorie-test in TestVision.