TestVision download

Op deze pagina kunnen voorbeeldbestanden voor het testen van TestVision worden opgehaald.

Het zip-bestand Importvoorbeeld voor Politieacademie bevat:

  1. een ingevuld Word importsjabloon;
  2. een vanuit het importsjabloon gegenereerd exportbestand.